środa, 4 lipca 2012

Zielono mi.


O zieleni można nieskończenie.

Powielając dźwiękiem jej znaczenie,
Można kunsztem udatnych powieleń
Tworzyć światu coraz nowszą zieleń.
Nie dość słowo z widzenia znać. Trzeba
Wiedzieć, jaka wydała je gleba,
Jak zalęgło się, jak rosło, pęczniało,
Nie - jak dźwięczy, ale jak dźwięczniało,
Nie - jak brzmi, ale jakim nabrzmieniem
Dojrzewało, zanim się imieniem,
Czyli nazwą, wyrazem, rozpękło.
W dziejach wzrostu słowa - jego piękno.

{Julian Tuwim}

Green is a color, the perception of which is evoked by light having a spectrum dominated by energy
with a wavelength of roughly 520–570 nanometers. In the subtractive color system, it is not
a primary color, but is created out of a mixture of yellow and blue, or yellow and cyan;
it is considered one of the additive primary colors. On the HSV color wheel, also known as the RGB
color wheel, the complement of green is magenta; that is, a purple color corresponding to an equal
mixture of red and blue light. On a color wheel based on traditional color theory (RYB),
the complementary color to green is considered to be red.


The word green comes from the Old English word grēne, earlier grœni. It is from a
Common Germanic *gronja-, which is also reflected in Old Norse grænn, Old High German gruoni
(but unattested in East Germanic), ultimately from a PIE root *ghre- "to grow", and root-cognate
with grass and to grow.[6] The first recorded use of the word as a color term in Old English dates
to ca. AD 700.
Latin with viridis (and hence the Romance languages, and English vert, verdure etc.)
also has a genuine term for "green". Likewise the Slavic languages with zelenъ.

1 komentarz: